Tietoa Jukka Kalkasmaa

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Jukka Kalkasmaa on luonut 3 artikkelia.

Kenttä mitattu uudelleen

Lauantaina 22.4 suoritettiin kauniissa säässä uusinta kentä slope-mittauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjeiden mukaisesti kentän vaikeusaste tarkistettiin. Mittauksessa kaikki väylät mitattiin uudelleen. Mittaustulokset toimitetaan Golfliittoon, joka laskee kentän vaikeusasteen uudelleen. Joskus pelikauden avauksen jälkeen voimme odottaa uusia Slope-taulukoita, mikäli vaikeusasteen todetaan muuttuneen. Kentälle on tehty myös joitakin uudistuksia ennen kauden avausta. Tänä vuonna kentälle tulevat siniset tiit. Kentän kaikki ulkorajat on nyt merkitty valkoisin paaluin, mikä näkyy selvimmin väylän 5 griinin takana sekä väylien 7 [...]

Kenttä mitattu uudelleen2017-04-24T08:20:16+00:00

Paikallissääntöjä päivitetty

Kenttätoimikunta on tehnyt pieniä täsmennyksiä paikallissääntöihin saadun palautteen perusteella. Tärkeimpänä näistä on seiskaa pelattaessa täsmennys, jossa kuutosen lyhyeksi leikattu alue sekä tiiboksien edessä oleva alue määritettiin out of bounds -alueeksi. Tähän päädyimme siksi että voimme varmistua ulkoalueen selkeydestä. Myös joitakin valkoisia paaluja on siirretty. Kaikki kenttätoimikunnan saama palaute on käsitelty ja kiitämme jäseniä aktiivisesta otteesta hyvän pelikokemuksen luomisessa.

Paikallissääntöjä päivitetty2016-06-17T06:59:32+00:00

Paikallissäännöt päivitetty

Kenttätoimikunta on kokoontunut 9.5.16 päivittäen PuulaGolfin paikallissäännöt. Sääntöjen uusimisessa on huomioitu sekä Golfliiton yleisten paikallissääntöjen poistuminen että kansainvälinen tuomari Arto Teittisen konsultointi kenttäkatselmuksen yhteydessä. Merkittävimpiä muutoksia edellisiin ovat ykkösen ja kakkosen välissä sijaitsevien kivikasojen julistaminen metsässä oleviksi kivikasoiksi - niistä ei siis enää vapauduta rangaistuksetta - sekä keskellä kenttää 6 ja 7 väylien välissä sijainneen out-rajan poistaminen. Jälkimmäiseen liittyy kuitenkin uusi paikallissääntö: seiskaa pelattaessa kutosväylän hoidetulle alueelle lyöty pallo on Out of Bounds. Myös kasin [...]

Paikallissäännöt päivitetty2016-05-10T09:37:34+00:00
Go to Top