Kenttätoimikunta on tehnyt pieniä täsmennyksiä paikallissääntöihin saadun palautteen perusteella. Tärkeimpänä näistä on seiskaa pelattaessa täsmennys, jossa kuutosen lyhyeksi leikattu alue sekä tiiboksien edessä oleva alue määritettiin out of bounds -alueeksi. Tähän päädyimme siksi että voimme varmistua ulkoalueen selkeydestä. Myös joitakin valkoisia paaluja on siirretty. Kaikki kenttätoimikunnan saama palaute on käsitelty ja kiitämme jäseniä aktiivisesta otteesta hyvän pelikokemuksen luomisessa.