Kenttäyhtiön kevään yhtiökokous pidetään la 14.5. klo 15 alkaen Osuuspankin kerhohuoneella Kangasniemellä (Otto Mannisen tie 1-3, käynti takapihalta Tokmannin vierestä). Kokouksen asialistalla ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti seuraavat asiat:

 • tilinpäätös, joka käsittää
  1. tuloslaskelman ja taseen
  2. toimintakertomuksen
  3. tilintarkastuskertomuksen
 • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • hallituksen jäsenten lukumäärä
 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 • hallituksen jäsenten valinta
 • tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat (mm. osakeannin 2016 vahvistaminen)

Kokouskutsu, esityslista ja kokousasiakirjat lähetetään osakkaille viimeistään 1 viikko ennen kokousta ensisijaisesti sähköpostilla.