PuulaGolfissa on tarjolla kesätöitä pari reippaalle, oma-aloitteiselle ja iloiselle kangasniemeläiselle enintään 24-vuotiaalle koululaiselle tai opiskelijalle. Viikottainen työaika on keskimäärin vähintään 20 h. Työtehtäviin kuuluu mm. kahvilan tarjonnasta huolehtiminen, ruoka-annosten valmistus, siisteydestä huolehtiminen ja asiakaspalvelua. Hygieniapassi katsotaan eduksi hakijalle. Työsuhteet ajoittuvat seuraavasti:
– 2.6. – 1.7.
– 8.6. – 7.7.
– 2.7. – 1.8.
– 6.7. – 5.8.
Yhden tunnin perehdytys tehtäviin pidetään ennen varsinaisen työajan alkamista erikseen sovittavana ajankohtana. Palkkaus määräytyy Golfalan TES:n mukaan.
Lisätiedot: Mari Meriläinen, puh. 040 731 7625
Hakemukset: toimisto@puulagolf.fi viimeistään 16.2.2018. Hakemuksessa mainittava, mikäli jokin työskentelyjakso ei sovi hakijalle.