Taina Vuojolahti toimii hallituksen asettamana väliaikaisena Puula Golf Oy:n vetäjänä 11.5. alkaen kunnes uusi toimitusjohtaja palkataan.